"ออกัสตัส (Augustus)" มหาจักรพรรดิแห่งกรุงโรม

โดย พุฒิพงศ์ แสงหอย

หากกล่าวถึงจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันที่สร้างคุณูปการต่อบ้านเมืองอย่างมากมายนั้น"ออกัสตัส"หรือ จักรพรรดิกายุส ยูลิอุส ไกซาร์ ออกัสตัส นับเป็นหนึ่งในมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่คงจะไม่พูดถึงไม่ได้ พระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของจักรวรรดิโรมัน พระนามเมื่อประสูติ คือ กายุส ยูลิอุส ทูรีนุส ทรงเป็นบุตรบุญธรรมของพระมาตุลา กายุส ยูลิอุส ไกซาร์ และในปีที่ 27 ก่อนคริสตกาล วุฒิสภาโรมันได้ถวายพระนามเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ว่า ออกัสตัส ซึ่งมีความหมายว่า "ผู้ได้รับความเคารพนับถือ"
พระองค์ทรงมีหลายพระนาม ประชาชนมักเรียกพระองค์ว่า "ออกเตเวียน" พระองค์ทรงสร้างกรุงโรมขึ้นมาใหม่ ถือเป็นจักรพรรดิองค์แรกของกรุงโรม แต่พระองค์กลับทรงชอบที่จะถูกเรียกว่า "พลเมืองคนแรก (first citizen)"

ในวัยหนุ่มพระองค์ทรงได้รับมรดกทางการเมืองภายหลังการลอบสังหารซีซาร์ เมื่อ 44 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์ทรงเข้าร่วมกองกำลังกับ มาร์ก  แอนโทนี่ และมาร์คัส อมีเลียส เลพีดัส ในการปกครองระบอบเผด็จการทางทหาร ซึ่งรู้จักกันว่าคณะผู้สำเร็จราชการชุดที่สอง  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะผู้สำเร็จราชการ พระองค์ทรงมีอำนาจปกครองเหนือโรมและอีกหลายจังหวัดของสาธารณรัฐ หลังจากการล่มสลายของคณะผู้สำเร็จราชการชุดที่สอง ทรงฟื้นฟูสาธารณรัฐโรมัน โดยให้อำนาจบริหารอยู่ภายใต้วุฒิสภา แต่ในทางปฏิบัติ พระองค์กลับทรงผูกขาดอำนาจเผด็จการไว้แต่เพียงผู้เดียว  พระองค์ทรงใช้เวลาหลายปีเพื่อพิจารณาโครงสร้างที่ชัดเจนที่จะทำให้สาธารณรัฐสามารถอยู่ภายใต้การนำของผู้นำเพียงคนเดียวได้อย่างเป็นทางการ ผลที่ได้ ก็คือ การถือกำเนิดของจักรวรรดิโรมัน ตำแหน่งจักรพรรดิมิใช่ตำแหน่งทางการเมืองอย่างผู้เผด็จการโรมัน ซึ่งซีซาร์และซุลลาเคยรับตำแหน่งมาก่อนหน้านี้ พระองค์ทรงยุบตำแหน่งดังกล่าวเมื่อมหาชนโรมัน “ ยอมรับให้พระองค์มีอำนาจเผด็จการ” ตามกฎหมาย

ออกัสตัสทรงมีอำนาจหลายประการตลอดพระชนม์ชีพ โดยได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา  รวมทั้ง ทรีบูนของสภาพลีเบียนและเซ็นเซอร์  พระองค์ทรงเป็นกงสุลจนกระทั่งปีที่ 23 ปีก่อนคริสตกาล พระราชอำนาจสำคัญของพระองค์มาจากความสำเร็จทางการเงิน และทรัพยากรซึ่งได้รับระหว่างการสงคราม การสร้างระบบอุปถัมภ์ตลอดทั้งจักรวรรดิ ความจงรักภักดีของนายทหารและทหารผ่านศึกจำนวนมาก อำนาจซึ่งได้รับจากวุฒิสภา และความเคารพจากประชาชน การควบคุมเหนือกองทัพโรมันส่วนใหญ่ของพระองค์นั้นเป็นภัยคุกคามต่อวุฒิสภา ทำให้พระองค์สามารถบีบบังคับการตัดสินใจของวุฒิสภาได้ด้วยความสามารถในการกำจัดคู่แข่งในวุฒิสภาโดยการใช้กำลัง วุฒิสภาที่เหลือจึงยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์ การปกครองด้วยระบบอุปถัมภ์ อำนาจทางทหาร และการสะสมตำแหน่งในระบบสาธารณรัฐเดิมได้กลายมาเป็นรูปแบบการปกครองสำหรับ จักรพรรดิในเวลาต่อมาในยุคนั้นจักรพรรดิถูกยกขึ้นเป็นเทพสมมติ มีฐานะเสมือนเทพเจ้า มีสิทธิ์ในการเลือกรัชทายาทด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พระเยซูประสูติที่เมืองเบธเลเฮม ในมณฑลจูเดีย (Judaea) ทำให้เกิดความเชื่อที่ขัดแย้งกับอำนาจกษัตริย์โรมัน ออกัสตัส ซีซ่าร์ ทรงครองตำแหน่งเป็นเวลานานโดยไม่มีการเลือกรัชทายาทคนใดขึ้นมาแทน แต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงเลือกบุตรเขยชื่อว่า ทิเบริอุส (Tiberius) ขึ้นมาดำรงตำแหน่งจักรพรรดิสืบแทน และทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.14 ที่เมืองโนลา (Nola) บ้านเกิดของพระราชบิดา

อ้างอิง

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.2558.จักรพรรดิออกัสตัส. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2558, จาก: http://th.wikipedia.org/wiki/จักรพรรดิออกัสตัส

ออคตาเวียน หรือออกัสตัส ซีซาร์. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2558, จาก:
http://noir.exteen.com/20060217/entry

ออกัสตัสแห่งจักรวรรดิโรมัน. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2558, จาก:
http://www.banmuang.co.th/column/other/752

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น