ผลงานชิ้นสำคัญของ ไมเคิลแองเจโล (Michelangelo)

โดย เฉลิมศักดิ์ สีดา

ศิลปินระดับโลกต่างฝากผลงานผ่านชิ้นงานศิลปะของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น ภาพเขียน ภาพวาด งานประติมากรรม งานออกแบบ ซึ่งผลงานเหล่านี้ต่างสะท้อนให้เห็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของศิลปินผู้นั้นเอง นอกจากจะแสดงลักษณะเฉพาะตัวแล้ว ผลงานศิลปะต่างๆยังสะท้อนแนวความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของคนในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ซึ่งในยุคสมัยต่างๆจะมีรูปแบบ แนวคิด หรือวิธีการในการสร้างงานศิลปะที่แตกต่างกันออกไป

โดยยุคสมัยที่งานศิลปะมีความงดงามยุคหนึ่งของโลกคือ ยุคเรอแนซ็องส์ (Renaissance) หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ราวศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 16  ในยุคเรอแนซ็องส์มีการสร้างงานศิลปะชื่อดังและก้องโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม หรือแม้แต่ด้านวิทยาศาสตร์ ในด้านของงานศิลปะ มีผลงานชิ้นสำคัญมากมายโดยเฉพาะผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น ไมเคิลแองเจนโล (Michelangelo) ผู้สร้างผลงานอมตะทั้งในด้าน ประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งผลงานชิ้นสำคัญของเขามีดังต่อไปนี้


ภาพปีเอตะ(Pietà) ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร

งานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงก้องโลกชิ้นหนึ่งชื่อว่า ปีเอตะ(Pietà) เป็นรูปสลักจากหินอ่อนบริสุทธิ์รูปพระแม่มาร์รีย์ประคองอุ้มร่างพระเยซูที่เพิ่งอัญเชิญลงจากไม้กางเขน   ซึ่งคำว่า ปีเอตะ(Pietà) ในภาษาอิตาลีมีความหมายว่า ความสงสาร  ผลงงานประติมากรรมดังกล่าวเป็นผลงานหนึ่งในชื้นเอกของ มีเกลันเจโล ดี โลโดวีโก บูโอนาร์โรตี ซีโมนี  (Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni) หรือที่เรารู้จักกันในนาม ไมเคิลแองเจนโล  (Michelangelo)

โดยผลงานปีเอตะ(Pietà)  ถูกว่าจ้างโดยสำนักวาติกันแห่งกรุงโรม เพื่อให้มาประดิษฐานที่มหาวิหารนักบุญเปโตร   นอกจากผลงงานชื่อ ปีเอตะ (Pietà )แล้วนั้น  ไมเคิลแองเจนโลเองยังได้สร้างผลงงานชื่อก้องโลกที่เรารู้จักกันนาม รูปปั้นเดวิด(David) ซึ่งไมเคิลแองเจนโล สร้างรูปปั้นเดวิดจากหินก้อนขนาดมหึมาที่ถูกทิ้งร้างไว้กลางเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ประเทศอิตาลี   ทั้งทีผู้คนในเมืองต่างไม่กล้าไปยุ่งกับก้อนหินดังกล่าว หลังจากใช้เวลาถึง 3 ปีผลงานรูปสลักเดวิดก็เสร็จสมบูรณ์และเป็นที่กล่าวถึงไปทั่วอิตาลี ทำให้ไมเคิลแองเจนโลเป็นที่ร้จักในวงกว้างและมีงานว่าจ้างตามมาอีกมากมาย


รูปสลักเดวิด(David) ณ Galleria dell'Accademia เมือง ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

เมื่ออายุได้ 30 ปี ไมเคิลแองเจนโล ถูกเชิญไปยังกรุงโรมเพื่อให้ออกแบบหลุมฝังพระศพของ สมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 ซึ่งใช้เวลาถึง 40 ปี   หลังจากนั้นไมเคิลแองเจนโลได้แสดงอัจฉริยภาพทางการออกแบบ โดยการเป็นสถาปนิกคนสำคัญในการสร้างวิหารนักบุญเปโตร(Basilica of Saint Peter) รู้จักกันในนาม Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ เซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) เป็นวิหารใหญ่และสำคัญที่สุดในนครวาติกัน   โดยจุดสูงสุดของโดมสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงโรมได้โดยรอบ สามารถจุคนได้ถึง 60,000 คน และยังเป็นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หนึ่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งวิหารนักบุญเปโตรถือเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกเลยทีเดียว


มหาวิหารนักบุญเปโตรตอนกลางคืน

ในช่วงบั้นปลายชีวิตของไมเคิลแองเจนโลยังได้สร้างผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงมีชื่อว่า การตัดสินครั้งสุดท้าย (The Last Judgment) ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังบนเพดานของโบสถ์น้อยซิสติน (Sistine Chapel ceiling)  ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2  โดยเป็นที่ตั้งของห้องประชุมพระสันตะปาปาและสถานที่ที่ใช้ในการทำพิธีทางศาสนาของพระสันตะปาปาอีกด้วย การเขียนภาพจิตรกรรม การตัดสินครั้งสุดท้าย นั้นใช้เทคนิคที่เรียกว่า Fresco คือการวาดภาพลงบนผิวปูนเปียกเพื่อสีซึมลงไปในเนื้อปูนจะทำให้สีติดทนนานและไม่ร่อนออกมานั่นเอง โดยภาพ การตัดสินครั้งสุดท้าย ประกอบด้วยรูปภาพย่อยกว่า 400 รูปภาพ มีขนาด  48×44 ฟุต เลยทีเดียว


ภาพการตัดสินครั้งสุดท้าย ณ ชาเปลซิสติน นครรัฐวาติกัน
(ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/)

ไมเคิลแองเจนโลเสียชีวิตในปี 1564  ด้วยอายุ 90 ปี    มีคำกล่าวจากมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 ว่า "ทรงยินดีบั่นทอนชีวิตของท่านลง เพื่อแลกกับชีวิตของมิเกลันเจโลให้ยืนยาวออกไปอีก"    แสดงให้เห็นว่าตลอดชั่วชีวิตของไมเคิลแองเจนโลนั้น ได้รังสรรค์ผลงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาไว้มาก ไม่ว่าจะเป็น ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ซึ่งต่างก็เป็นผลงานที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติมากมาย

มองย้อนกลับไปยังตัวเราในวันนี้เราทำตัวมีค่าพอให้คุณยกย่องเพียงใด ทรัพย์สินที่มีก็เป็นเพียงของนอกกาย สิ่งที่จะดำรงอยู่สืบไปคือผลงานและคุณความดี ใครจะรู้ว่าในอนาคตคุณอาจจะเป็น ศิลปิน นักคิด นักกวี หรือบุคคลที่มีชื่อก้องโลกก็เป็นได้

อ้างอิง

การตัดสินครั้งสุดท้าย (มีเกลันเจโล). สืบค้นเมื่อ 22/09/2014. ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/การตัดสินครั้งสุดท้าย_(มีเกลันเจโล).

เดวิด (มีเกลันเจโล). สืบค้นเมื่อ 22/09/2014. ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/เดวิด_(มีเกลันเจโล).

ปีเอตะ. สืบค้นเมื่อ 22/09/2014. ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/ปีเอตะ.

มหาวิหารนักบุญเปโตร. สืบค้นเมื่อ 22/09/2014. ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิหารนักบุญเปโตร.

มีเกลันเจโล. สืบค้นเมื่อ 22/09/2014. ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/มีเกลันเจโล.

Mr.Vop. (2010). ภาพ Last Judgement ของ Michelangelo. สืบค้นเมื่อ 22/09/2014. ที่มา :
http://mrvop.wordpress.com/2010/07/21/last-judgement-michelangelo/.sss27040. (2008).

Michelangelo. สืบค้นเมื่อ 22/09/2014. ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/3270.

The Last Judgment (Michelangelo). สืบค้นเมื่อ 22/09/2014. ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Judgment_(Michelangelo).

1 ความคิดเห็น:

  1. เขาเป็นศิลปินจริงๆM88 https://www.xn--r3c5aj.com/topic/1407

    ตอบลบ