ศิลปะแบบโฟวิสม์ (Fauvism)

โดย วัชรากร คำสระคู          

คำว่า “โฟวิสม์” (Fauvism) เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า “สัตว์ป่า”  ลักษณะงานศิลปะแบบโฟวิสม์นี้ สร้างงานจิตรกรรมแนวใหม่  ใช้รูปทรงอิสระ  ใช้สีสดใสตัดกันอย่างรุนแรง  เน้นการสร้างงานตามสัญชาตญาณแห่งการแสดงออกอย่างเต็มที่  ผลงานที่เกิดขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงความสนุกสนาน  อันเกิดจากลีลาของรอยแปรงและจังหวะของสิ่งต่าง ๆ   นอกจากนี้ จะนำลีลาของเส้นมาใช้ใหม่ เช่น การตัดเส้นรอบนอกของสิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างความโดดเด่น

เป็นศิลปะที่มีจุดเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส โดยมี Henri Matisse เป็นหัวหน้าลัทธิ ผลงานของลัทธินี้โดดเด่นที่การใช้สีสด รุนแรง ในการสื่อความหมายทางอารมณ์ มีทั้งการใช้คู่สีตรงข้ามมาอยู่ด้วยกัน หรือมีหลายสิบสีในภาพเดียวกัน สร้างความรู้สึกตื่นเต้นแปลกใหม่ให้แก่ผู้ที่ได้ชม อาทิเช่น

The joy of life เป็นภาพธรรมชาติที่มีสีจัด สดใสอยู่ ด้านบนนั้นลงสีด้วยฝีแปรงเป็นอิสระมาก ตรงกันข้ามกับคน ซึ่งอยู่ในความสุข รื่นเริง ด้านล่างของภาพ ที่มีการเน้นเส้นแนวรูปร่างที่ชัดเจน ทั่วทั้งภาพมีคลื่นลอน เลื่อนไหล ใช้สีจัดตัดกัน เป็นภาพความสุข ทางโลกที่แสดงออกในแนวใหม่

Harmony in Red (The Red Room)  เป็นภาพที่มีแนวคิดปฎิวัติใหม่ในวงการศิลปะสมัยใหม่ เป็นภาพโต๊ะอาหารเช่นเดียวกันกับภาพในสมัยก่อนที่มี แสง สี บริเวณว่าง  การตกแต่งห้องที่ใช้แต่เพียงพื้นสีแดงที่แผ่ไปทั่วเป็นบริเวณแบน ๆ  มีลวดลายคดเคี้ยวแบบ Arabesque ของเถาไม้เลื้อยที่บางส่วนอยู่บนกำแพง  บางส่วนอยู่บนพื้นโต๊ะ   ส่วนบริเวณข้างนอกหน้าต่าง เป็นเพียงภาพต้นไม้บนพื้นเขียว และท้องฟ้าสีฟ้า

Green Stripe (Madame Matisse)  ภาพนี้เป็นภาพภรรยาของมาตีสเอง  มาตีสใช้ สีที่รุนแรงเด็ดขาดขึ้นไปมากกว่าภาพที่ผ่านมาใช้รูปทรงคร่าว ๆ ง่าย ๆ ขาดรายละเอียดซับซ้อน ใช้สีที่สดตัดกันอย่างง่าย ๆ ใบหน้าของภรรยามาตีส ถูกสีเขียวสดข่มไว้หมด  ส่วนสีที่ป้ายมาตั้งแต่ตีนผมจนจรดคาง ได้แบ่งใบหน้าออกเป็น 2 ซีก  สีโต้ตอบกันไปมารุนแรงตลอดไป ทั่วทั้งสองข้างของใบหน้าที่ถูกแบ่งออก ในส่วนการใช้สีบริเวณฉากหลังของภาพ มาตีสได้อิทธิพลจากโกแกง

จะเห็นได้ว่างานศิลปะแนว Fauvism มีจุดเด่นที่การใช้สีสดจัด ไม่มีการพูดถึงทฤษฎีสีตามหลักการใดๆ และไม่มีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ตายตัว พวกเขาใช้สีในลักษณะที่แตกต่างจากลัทธิอื่นๆ ตรงที่สีของพวกเขาจะไม่ได้ใช้สื่อความหมายตามความเป็นจริง สีเขียวไม่จำเป็นต้องเป็นสีของต้นไม้ แต่อาจใช้เพื่อสื่อถึงอารมณ์ในช่วงเวลานั้นๆ แทน นอกจากนั้น ศิลปินยังไม่ให้ความสำคัญกับมิติ ไม่ว่าวัตถุจะอยู่ในระยะไหน หรือมีเงาเข้มอ่อนอย่างไร ก็จะถูกแทนที่ด้วยสีสดทั้งสิ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามความพอใจของศิลปินล้วนๆ

อ้างอิง 

การสร้างผลงานสร้างสรรค์สำหรับพัฒนาการศึกษา:โครงการพัฒนาบทเรียน  E-learning วิชาสุนทรียศาสตร์. ศิลปะแบบโฟวิสม์ (Fauvist). ค้นข้อมูล 1 กุมภาพันธ์ 2557 , จาก http://www.ipesk.ac.th/ipesk/VISUALART/lesson448.html

Arthouse. Fauvist. ค้นข้อมูล 4 กุมภาพันธ์ 2557 , จาก http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=329


2 ความคิดเห็น:

  1. คืออยากรู้ว่า
    โบรานสถาน ประติมากรรม และ จิตรกรรม ที่เกิดขึ้นในยุค โฟวิสม์ มีอะไรบ้างค่ะ

    ตอบลบ
  2. โฟวิสม์ เป็นลัทธิทางศิลปกรรมลัทธิหนึ่งในหลายๆลัทธิที่เกิดขึ้นในสมัยใหม่ เป็นแนวจิตรกรรมเท่านั้นค่ะ รายละเอียดมีไว้ในข้อมูลด้านบนแล้วค่ะ

    ตอบลบ