ปอลโกแก็ง (Guaguin)

โดย ปุญญิศา กาญจนศร

เออแฌนอ็องรี ปอลโกแก็ง เป็นจิตรกรสมัยอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism)สมัยหลังชาวฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนภาพเขียนสีน้ำมัน

ปอลโกแก็งเกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1848 ที่ปารีสในประเทศฝรั่งเศส และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1903 ที่เกาะในเฟรนช์โปลินีเซียปอล โกแกงได้ละทิ้งทฤษฎีแสงสีวิทยาศาสตร์ของลัทธิอิมเพรสชั่นนิสต์ ไปสู่แนวทางใหม่ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของศิลปะในยุคต่อมา

เขาเริ่มสร้างสรรค์งานในแบบอิมเพรสชั่นนิสต์ แล้วได้พัฒนาไปเป็นงานที่มีลักษณะเป็นสองมิติมากขึ้น ปอลโกแกงพยายามตัดทอนเส้นและสี ทำให้งานมีรูปร่างแบนเรียบที่มาจากธรรมชาติ มีขอบเขตชัดเจนมากขึ้น  ตัดขอบด้วยเส้นสีดำหรือ น้ำเงิน เขาลงสีบางๆ เพื่อปล่อยพื้นผิวของผ้าใบทำให้เกิดลวดลายที่เป็นแพทเทิร์น ไม่มีการทิ้งรอยฝีแปรงแบบอิมเพรสชั่นนิสต์ หากต้องการระบายสีใดก็ใช้สีที่ออกจากหลอดโดยตรง เขาเลือกใช้สีอย่างจำกัด โดยใช้แม่สีหลากหลายเฉดเป็นหลัก เขาจึงเป็นอิสระจากการลอกเลียนสีตามธรรมชาติ

แนวคิดในการใช้สีของปอลโกแกง เรื่องการใช้สีบริสุทธิ์ และการสร้างความงามจากการประสานกลมกลืน ส่งอิทธิพลถึงกลุ่มนาบี (Nabis) และศิลปะแนวนามธรรม (Abstract Art) ในเวลาต่อมา

ผลงานสำคัญของปอล โกแกงนั้น ได้แก่ พระเยซูเหลือง เป็นภาพเขียนสีน้ำมัน ซึ่งปอล โกแกงได้สร้างผลงานนี้ขึ้นระหว่างฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 1889 พร้อมกับภาพ “พระเยซูเขียว” ที่ปงตาว็อง ซึ่งถือกันว่าเป็นงานสำคัญของการเขียนของลัทธิคลัวซอนนิสม์ ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่หอศิลป์ออลไบรต์-นอกซ์ และภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ เมื่อไรเธอจะแต่งงาน (When are You to be Married)

ถือได้ว่า ปอล โกแกง คือจิตรกรที่เป็นผู้ริเริ่มด้านการใช้สีน้ำมันในการวาดภาพ และได้เป็นผู้นำการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปสู่การสร้างศิลปะเพื่อความประทับใจหรืออิมเพรสชั่นนิส ซึ่งเขาได้พยายามทำให้งานศิลปะเป็นงานที่ผสมผสานไปด้วยความเป็นธรรมชาติตามสรีระของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสมจริงมากขึ้นและทำให้ศิลปะมีความหลากหลายมากขึ้น จากการสร้างงานศิลปะของเขาทำให้เกิดการสร้างสรรค์งานในรูปแบบนามธรรมในเวลาต่อมา

อ้างอิง

Guaguin, P. (2013). ปอล โกแกง. ค้นข้อมูล 3 กุมภาพันธ์ 2557, จาก th.wikipedia.org/wiki/ปอล_โกแก็ง

My. (2009). ปอล โกแกง. ค้นข้อมูล 3 กุมภาพันธ์ 2557, จาก http://survivemydesign.blogspot.com/2009/02/painting-self-portrait-1-gauguin-paul.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น