ศิลปะซูพรีมาตีสม์ (Suprematism)

โดย รัชนีกร เวียงวิเศษ        

ยุคสมัยต่างๆนั้นมีการเปลี่ยนหลายอย่างและหลายด้าน โดยเฉพาะยุคสมัยอารยธรรมยุคกลางนั้นมีการพัฒนาการและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมออกมามากมายและหลายรูปแบบ และศิลปะซูพรีมาตีสม์ (Suprematism) นั้นก็เป็นหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ของผู้คนในยุคนั้นด้วย

ศิลปะซูฟรีมาติสม์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1878-1935โดย ศิลปินที่ชื่อว่า คาซิมีร์ มาเลวิช (Kashmir Malevich)  ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ลัทธิกลุ่ม อนุตรนิยม โดยศิลปะ ซูฟรีมาติสม์นั้นค่อนข้างจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัว และมุมมองแนวคิดต่อผลงานที่แตกต่างจากศิลปะชนิดอื่น คือ  จะไม่คำนึงถึงรูปร่างที่แท้จริงของวัตถุที่อยู่รอบ ๆ ตัว  แต่จะคำนึงถึงความรู้สึกของวัตถุนั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่

ดังนั้นการเขียนภาพจึงยึดบริเวณว่างเป็นหลัก  และแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอวกาศ แรงดึงดูด แม่เหล็กไฟฟ้า ทิศทาง ลักษณะพื้นผิว และรูปทรงเรขาคณิตซึ่งจะกำหนดวิธีเขียน และกรรมวิธีให้อยู่ในรูปทรงเรขาคณิตแบบง่าย เช่น  รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม หรือกากบาท

โดยศิลปินจะยึดหลักที่ว่าปรากฏการณ์ต่างๆในโลก ไม่มีความหมายในตัวเองเลย จุดสำคัญส่วนใหญ่คือ ความรู้สึกของผู้ดูเมื่อพบสิ่งต่างๆในโลกรอบๆตัวต่างหาก ความรู้สึกนี้จะปรากฏเด่น สร้างความคิดสร้างสรรค์ และสะเทือนใจมนุษย์มากกว่ารูปร่างของวัตถุนั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญของศิลปะซูฟรีมาติสม์เลยก็ว่าได้

ศิลปะซูพรีมาตีสม์นั้นนับว่าเป็นศิลปะที่เน้นถึงความรู้สึกมากกว่ารูปร่างของวัตถุนั้นๆ และที่สำคัญยังเป็นศิลปะที่ให้สิทธิและเสรีภาพและอิสระทางความคิดอย่างเต็มที่โดยไม่ปิดกั้นความรู้สึกนึกคิดของผู้ชมซึ่งผู้ชมนั้นจะไม่ถูกบังคับให้เห็นอย่างที่ศิลปินอยากให้เห็น  โดยจะปล่อยให้ผู้ชมมองเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่มีการครอบงำความคิดจากรูปทรงของวัตถุ นับว่าเป็นศิลปะที่เปิดกว้างทางความคิดโดยไม่สิ้นสุดเลยทีเดียว

อ้างอิง

บทความ. (2552)ศิลปะสไตล์ ซูพรีมาตีสม์.สืบค้นเมื่อวันที่ 30มกราคม 2557,จาก http://thaigoodview.com/node/15685

ศิลปะ.(2550)รูปภาพศิลปะซูพรีมาตีสม์.สืบค้นเมื่อวันที่ 30มกราคม 2557,จาก http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0+%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%8C&tbm=isch&imgil=ov6p_ao2sG0QWM%253A%253Bhttp%253A%252F%252Ft1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRX2xuULzNdMAvdcOehPbOhxaFxjeZ2lty5pkWmrQJXOV4sOVyvlA%253B450%253B300%253BcFvREvwrjWfRBM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fsoclaimon.wordpress.com%25252F2011%25252F07%25252F14%25252F&source=iu&usg=__lzSVDSWe2DVYjEXs1iJ0j2xD0A0%3D&sa=X&ei=W7TqUq2FI82HiQf74IHIBQ&ved=0CDMQ9QEwBA&biw=1366&bih=624#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ov6p_ao2sG0QWM%253A%3BcFvREvwrjWfRBM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.posttoday.com%252Fmedia%252Fcontent%252F2011%252F07%252F13%252FBFC9137A5ED54D01B47127DE91993F46.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fsoclaimon.wordpress.com%252F2011%252F07%252F14%252F%3B450%3B300

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น