ศิลปะบารอก (Baroque)

โดย ชฎารัตน์ อุ่นอบ

งานศิลปะนั้น ได้มีการเริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งในแต่ละยุคสมัย ล้วนแต่มีศิลปะแบบต่างๆเกิดขึ้นตามยุคและสมัยนั้น อย่างในช่วงประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ ก็ได้มีการเกิดศิลปะบารอกขึ้นมา

บารอกหรือบาโรก เป็นสมัยหนึ่งของศิลปะตะวันตกเริ่มประมาณต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เน้นความเป็นนาฏกรรม แสดงความขัดแย้งและความหรูหรา โอ่อ่า

ศิลปะแบบบารอกเริ่มมีความนิยมเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 หลังการประชุมแห่งเมืองเทรนต์ ที่ประชุมได้เรียกร้องให้ศิลปินเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างศิลปะ โดยให้สร้างจิตรกรรมและประติมากรรมทางศาสนาเพื่อคนไร้การศึกษา เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าใจและศรัทธาในศาสนามากขึ้น

งานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมแบบบารอก

1.จิตรกรรม พัฒนาฝีมือและเทคนิคการผสมสีที่วิจิตรงดงามยิ่งขึ้นกว่าสมัยเรเนสซองส์ เน้นการใช้สีสดและฉูดฉาด ภาพวาดมักปรากฏตามวัด วัง และคฤหาสน์ของชนชั้นกลางที่มั่งคั่ง แสดงชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหรา สุขสบาย

2.สถาปัตยกรรม แสดงถึงความหรูหรา ใหญ่โต รวมถึงความฟุ่มเฟือย โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในงานก่อสร้าง ผลงานชิ้นสำคัญ คือ พระราชวังแวร์ซายส์ ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส

3.ด้านดนตรี มีการพัฒนาทั้งการร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรี ขนาดของวงดนตรีขยายใหญ่เป็นแบบออร์เคสตร้า ใช้ผู้เล่นและเครื่องดนตรีจำนวนมาก

4.วรรณกรรม ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมยุโรป มีผลงานชิ้นเอกของนักประพันธ์มากมาย ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ งานเขียนทางปรัชญาการเมืองของ จอห์น ล็อค

จะเห็นได้ว่าศิลปะบารอกได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากศิลปะสมัยเรเนสซองส์ และถือว่าเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญที่ส่งผลต่อการสร้างงานศิลปะยุคต่อๆมา            

อ้างอิง

บารอก. มปป. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2557 จาก http://th.wikipedia.org/wiki/บารอก

ศิลปะแบบบารอค. มปป. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2557 จาก http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/west_modern_baroque.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น