มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หรือ มหาวิหารนักบุญเปโตร (Basilica di San Pietro)

โดย สุพิรญาณ์ พสิษฐ์ธุวานนท์

นครรัฐวาติกัน ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นรัฐอิสระ มีประชากรประมาณ 900 คน และมีพื้นที่เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตร แต่กลับเป็นที่ตั้งของหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดของโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หรือ มหาวิหารนักบุญเปโตร (Basilica di San Pietro) ในภาษาอิตาลี

ในอดีตเมื่อ ค.ศ. 360 มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งแรก (เดิม) เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างจากไม้ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่นี้เป็นเวลากว่าพันปี จนกระทั่งเสื่อมสลายลงในศตวรรษที่ 15 ใน ค.ศ. 1506 พระสันตะปาปาจูเลียสจึงเริ่มต้นก่อสร้างมหาวิหารแห่งใหม่ มีศิลปินระดับโลกหลายคน เช่น มิเกลันเจโลและราฟาเอล ทำงานในโครงการก่อสร้างขนาดมหึมานี้ โดยใช้ระยะการก่อสร้างนับร้อยปี

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ซึ่งสร้างทับมหาวิหารเดิมนี้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1626 สามารถจุคนได้กว่า 60,000 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เป็นศาสนสถานที่ดำรงความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในนิกายคาทอลิก ปัจจุบันเป็นที่พำนักประจำตำแหน่งของพระสันตะปาปา และเป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญในวาติกัน รวมถึงนักบุญปีเตอร์และพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ถือว่าเป็นที่มาของสถาปัตยกรรมแบบบาโรก โดยลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบนี้ ได้แก่ ทางสู่แท่นบูชากว้างหรือเป็นวงกลม การใช้แสงสีอย่างนาฏกรรม การตกแต่งที่หรูหรา การใช้จิตรกรรมฝาผนังบนเพดานกลางใหญ่ซึ่งสร้างเป็นโดม การผสมผสานระหว่างจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมอย่างกลมกลืน และการใช้โดม

นอกจากความยิ่งใหญ่ของตัวมหาวิหารแล้ว ภายนอกของมหาวิหารยังประดับด้วยผลงานของศิลปินชื่อดังอย่างบรามันเต ราฟาเอลและมิเกลันเจโล และภายในก็เต็มไปด้วยผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกอีกมากมาย เช่น ภาพวาดฝาผนังและโมเสคฝีมือแบร์นินีและจ็อตโต ประติมากรรม Pietà ของมิเกลันเจโล ประติมากรรมรูปนักบุญปีเตอร์ฝีมืออาร์โนลโฟ ดี กัมบิโอ ประตูศักดิ์สิทธิ์ของวิโก คอนเซอร์ติ ตลอดจนศิลปะล้ำค่าอื่นๆ

ด้วยเหตุนี้มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์จึงเป็นทั้งศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกซึ่งทุกคนไม่ควรพลาด!

อ้างอิง

Bonus-bd. (2552). ที่ฝังศพของพระสันตะปาปา. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 จาก http://bonus-bd.exteen.com/20090830/entry-10

Zantha. (2549). มหาวิการเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 จาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=zantha&month=05-2006&date=31&group=3&blog=1

(ม.ม.ป.) มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (บาซิลลิกาดิซานปิเอโตร). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 จาก
http://www.expedia.co.th/St-Peters-Basilica-Rome.d6074144.Place-To-Visit

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น