อาวุธที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 1

โดย อนุกูล ชำนาญสิงห์

ถ้าจะกล่าวถึงอาวุธในสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็ต้องย้อนไปถึงการเกิดสงครามตั้งแต่อดีตมาจนถึงในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการพัฒนาอาวุธให้มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ให้มีความรุนแรง และสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายศัตรูได้เป็นอย่างมาก

อาวุธบางอย่างประสบผลสำเร็จในการคิดค้น บางอย่างเสียหายตั้งแต่ยังไม่ทันได้นำออกมาใช้ในสงครามจริง จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาอาวุธสงครามแบบใหม่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประเทศที่มีอาวุธนั้นดูมีอำนาจมากยิ่งขึ้น
       
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้นได้มีการสร้างอาวุธขึ้นมาใช้อย่างมากมาย ซึ่งใช้ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ  แต่ล่ะอย่างก็ได้มีประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป ได้แก่

1. ปืนกล (machine gun) ซึ่งมีประสิทธิภาพมาก การป้องกันตัวจากปืนใหญ่และการสาดกระสุนของปืนกลคือการขุดสนามเพลาะ(trench) เป็นแนวยาวเพื่อซุ่มซ่อนตัวเป็นวัน สัปดาห์หรือเดือน

2.  เครื่องบิน (airplane) ยังเป็นระยะเริ่มต้นพัฒนา โดยเป็นเครื่องบินใบพัดซึ่งบินไม่ได้เร็วนัก ใช้บินลาดตระเวนหรือหย่อนระเบิดในพื้นที่เป้าหมาย

3. รถถัง  (tank) อังกฤษเป็นผู้นำมาใช้ใน พ.ศ. 2459 ทำให้การบุกฝ่าเข้าไปในดินแดนศัตรูสะดวกขึ้น

4. เรือดำน้ำ  (submarine) เยอรมนีเป็นผู้นำมาใช้เพื่อการสงครามเป็นจำนวนมาก คนไทยในสมัยนั้น เรียกว่าเรืออู(U-boat) เป็นอันตรายสำหรับการขนส่งสินค้าของฝ่ายพันธมิตรเป็นอย่างมาก

5. ก๊าซพิษ  (poison gas) เป็นการใช้สารเคมีในการทำร้ายคู่ต่อสู้ ซึ่งความรุนแรงของสารเคมีมีตั้งแต่ทำให้ระคายเคือง อาเจียน ผิวหนังปริแตก หายใจไม่ออก จนกระทั่งรุนแรงถึงขนาดทำให้เสียชีวิตภายในไม่กี่นาที ถือเป็นอาวุธร้ายแรงที่ผลิตง่าย ใช้เวลาน้อยและราคาถูก เช่น ก๊าซน้ำตา ก๊าซมัสตาร์ด ก๊าซไซยาไนด์ และก๊าซทำลายระบบประสาท เป็นต้น เยอรมนีเป็นฝ่ายริเริ่มใช้ก่อน ทำให้ในสงครามนี้ทหารทั้ง 2 ฝ่ายต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตนเอง

และยังมี อาวุธ เคมี-ชีวะ ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในอาวุธทำลายล้างสูง สามารถสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้าง โดยเรียกได้ว่าเทียบเท่าอาวุธนิวเคลียร์เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะใช้  โดยความแตกต่างของระบบอาวุธ เคมี-ชีวะ กับระเบิดแรงสูงทั่วไปนั้นแตกต่างกันที่ อำนาจการทำลายต่ออาคาร พื้นที่ เช่น แรงอัด แรงกระแทก นั้นเอง  โดยอำนาจการทำลายของ อาวุธ เคมี-ชีวะ มุ่งเน้นให้กับผู้คน ไม่ว่าจะทหาร หรือ พลเรือน โดยการสัมผัส หายใจเข้าไป ในจำนวนมากๆในการใช้ครั้งเดียว ทำให้คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ มุ่งเน้นและควบคุมหรือทำลายในการมีไว้ครอบครองของประเทศมหาอำนาจต่างๆ

ในภายหลังของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1  ประเทศที่เป็นชาติมหาอำนาจก็ยังคงมีการคิดค้นและพัฒนาอาวุธที่ใช้ในสงครามอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการก่อเหตุจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย และใช้ต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจกับชาติมหาอำนาจอื่นๆที่พยายามทำให้เกิดความวุ่นวาย  แต่การคิดค้นและพัฒนาอาวุธนั้นยังคงอยู่ภายใต้ข้อบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมาย


อ้างอิง

อาวุธในสงครามโลกครั้งที่ 1 Retrieved 23 Febuary 2014 from
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/25026/

อาวุธของสงครามโลกครั้งที่ 1 Retrieved 23 Febuary  2014 from
http://www.unigang.com/Article/14239

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น