ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali)

โดย ปนิสา แย้มพราย

ในช่วงยุคต้นของสมัยใหม่ได้มีการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะต่างๆมากมาย โดยมีแนวความคิดมากจากการที่ฝรั่งเศสต่อต้านระบอบศักดินา การแบ่งชนชั้น และมีการนำศิลปะแบบกรีกโรมันดั้งเดิมผสานแนวคิดสมัยใหม่ เป็นผลงานศิลปะล้ำค่าตามแนวคิดของศิลปินที่แตกต่างกันออกไป

โดยมีศิลปินคนสำคัญคือ คือ ซัลบาดอร์ ดาลี เป็นจิตรกรชาวสเปน  เขามีงานแสดงศิลปะตอนอายุ 14 ปีที่บ้านของเขาเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ เขาศึกษาศิลปะที่โรงเรียนสอนศิลปะในกรุงมาดริด แต่ไม่เคยเข้าสอบ เพราะเขาคิดว่าไม่มีใครสามารถตัดสินศิลปะได้

ช่วงอายุที่ได้ 34 ปี การเขียนรูปของดาลีเริ่มพัฒนาจนกลายมาเป็นแนวที่เห็นกันในปัจจุบันโดยลักษณะผลงานของเขาจะเป็นภาพวาดแนวเหนือจริง เน้นความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะกับชีวิต ระหว่างผลงานกับพฤติกรรมผู้สร้าง เช่น เมื่อวาดภาพความขัดแย้ง เขาก็จะแสดงพฤติกรรมขัดแย้งด้วย นอกจากนี้เขายังมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ จึงนำมาประยุกต์กับงานเขียนของเขาเอง ตัวอย่างผลงานเด่นๆ ของเขา ได้แก่

รูป ภาพ Premonition of Civil War ปี 1936  แสดงบรรยากาศของความหวาดกลัวด้วยรูปอมนุษย์น่าเกลียดและโทนสีหม่นหมอง และภาพ The Persistence of Memory หรือในอีกชื่อหนึ่งว่านาฬิกาเหลวเขียนในปี1931 เป็นภาพที่มีชื่อเสียงมาก วาดขึ้นจากความฝันในฤดูร้อน ที่แสดงถึงจินตนาการอันประหลาด เป็นต้น

ด้วยแนวคิดอันแปลกประหลาดทำให้เขาถูกขับออกจากกลุ่ม Surrealism ดาลีเป็นหนึ่งในศิลปินกว่า 10 คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 และมีผลงานศิลปะสุดโดดเด่น จำนวนกว่า 96 ชิ้น

ผลงานที่ ซัลบาดอร์ ดาลี ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา นับเป็นการพลิกโฉมงานศิลปะ ครั้งสำคัญให้ทุกๆ คนได้ศึกษา เพราะไม่เพียงมีความสวยงามแต่ยังได้สะท้อนแนวคิดในด้านสังคม มีความเป็นเอกลักษณ์ แปลกใหม่และแตกต่าง นับเป็นศิลปินยุคต้นสมัยกลางคนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อคนในยุคหลังอย่างแท้จริง


อ้างอิง

บ้านรักศิลป์.  (2555).  มารู้จัก ซัลบาดอร์ ดาลี เจ้าพ่อจิตรกรรมภาพเหนือจริงกันเถอะ. สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2557, จาก http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=114280.

Aesthetics.( ม.ป.ป).   สุนทรียศาสตร์ในศิลปะตะวันตก. สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2557, จาก http://203.158.253.5/wbi/Education/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%28Aesthetics%29/extra/acrobat/unit%204.pdf.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น