การปฎิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776

โดย กชกานต์  แก่นจันทร์

การปฎิวัติอเมริกาเกิดขึ้นเนื่องจาก เดิมอเมริกาเป็นอาณานิคมที่ขึ้นตรงต่ออังกฤษ โดยยอมรับการปกครองปกครองของกษัติริย์ แต่เนื่องจากอังกฤษปกครองโดยการกดขี่ข่มเหงประชาชนมากเกินไปทำให้ประชาชนบางส่วนในขณะนั้นไม่พอใจ และต่อมาภายหลังจึงได้มีการรวมตัวกันปฎิวัติเกิดขึ้น  

การปกครองของอังกฤษโดยการ บังคับให้จ่ายภาษีใบชาในราคาที่สูง ห้ามไม่ให้ขยายที่ทำกินเข้าไปในอาณานิคมที่อังกฤษยึดมาจากฝรั่งเศส และ บังคับให้ประชาชนเสียภาษีกองทัพ โดยในหมู่ประชาชนชาวอเมริกา มีคำกล่าวที่ว่า  “จะไม่เสียภาษีถ้าไม่มีผู้แทน”  เป็นการเรียกร้องให้มีตัวแทนเป็นคนอเมริกันอยู่ในสภาด้วยเพื่อความยุติธรรมในการดำเนินกิจการต่างๆของรัฐ


         
ชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดการปฎิวัติอเมริกา คือ งานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตัน โดยชาวอเมริกันนำใบชาจากอังกฤษทิ้งลงทะเล ทำให้ฝ่ายอังกฤษไม่พอใจเป็นอย่างมาก และ ได้ส่งกำลังทหารเข้ามาปราบปรามกบฎทำให้เกิดการต่อต้านหนักอย่างหนักจากฝ่ายอเมริกา ประกอบกับชาวอาณานิคมส่วนใหญ่อพยพมาจากอังกฤษ ก็เพื่อต้องการที่จะได้อิสรภาพ เสรีภาพในการใช้ชีวิตของตน  โดยได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจาก “จอห์น ล็อก"   ซึ่งต่อมาแนวคิดนี้ได้ถูกนำไปใช้ในคำประกาศอิสระภาพที่เขียนโดย “โทมัส เจฟเฟอร์สัน”

ชาวอาณานิคมส่งตัวแทนเข้าประชุมโดยเรียกการประชุมครั้งนี้ว่า “การประชุมภาคพื้นทวีป ครั้งแรกในปี ค.ศ.1774 เพื่อเตรียมการปฎิวัติอเมริกา  ฝ่ายอังกฤษจึงได้ส่ง “โทมัส เกจ” นำทหารอังกฤษเข้ายึดอาวุธจากฝ่ายอาณานิคม แต่ถูกตอบโต้โดยอาสาสมัครในท้องถิ่น ซึ่งเมื่อฝ่ายอาณานิคมเห็นว่ามีภัยคุกคามต่อตนเอง  จึงได้มีการหารือกันโดยเกิดการประชุมครั้งที่ 2 ขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีมติให้จัดตั้ง  “กองกำลังภาคพื้นทวีปขึ้น”  โดยมอบหมายให้ “จอร์จ วอชิงตัน” ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีป    นำกองกำลังเพื่อเข้าต่อสู้กับกองทัพของฝ่ายอังกฤษ    
                        


             
ระหว่างการต่อสู้กันที่นิวยอร์กนั้น ฝ่ายอเมริกาเสียเปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากจำนวนทหารที่น้อยกว่าฝ่ายอังกฤษมาก และ ทหารที่เข้าร่วมรบก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการรบมาก่อน ทำให้การรบครั้งแรกฝ่ายอเมริกาพ่ายแพ้  และ เสียนิวยอร์กให้กับฝ่ายอังกฤษ   กองกำลังของวอชิงตันจึงถ่อยล่นเข้าไปในป่า      และ ได้นำวิธีการรบรูปแบบใหม่เข้ามาใช้ นั่นก้อคือการรบแบบกองโจร  โดยการรอบโจมตีฝ่ายอังกฤษ โดยเล็งเป้าหมายไปที่นายทหารอังกฤษ เมื่อทหารอังกฤษปราศจากผู้นำ ทำให้กองกำลังเดินเท้าของฝ่ายอังกฤษไม่มีผู้ออกคำสั่งและเกิดการหนีทัพ ทำให้อังกฤษเสียทหารนับพันคนในการต่อสู้ครั้งนั้น  

การพ่ายแพ้ของกองทัพอังกฤษในครั้งนั้น ทำให้ฝ่ายฝรั่งเศสเข้าร่วมรบในสงครามเต็มตัว  ซึ่งแต่เดิมฝรั่งเศสไม่ได้ร่วมรบกับฝ่ายอเมริกาในสงครามการปฎิวัติ  เพียงแต่ส่งอาวุธ ยุทโทปกรณ์ให้กับฝ่ายอาณานิคมที่อยู่ในอเมริกาเพื่อใช้ต่อสู้กับฝ่ายอังกฤษ

ในปี ค.ศ. 1777 วอชิงตันพากองทัพหนีหนาวไปตั้งค่ายที่ “วัลเลย์ฟอจ” ในเพนซิวาเนียเพื่อสะสมกำลังพลให้มากขึ้นเรื่อยๆ    กองกำลังของจอร์จ วอชิงตันได้รับการฝึกฝน  โดย บารอน วอน สติวเบน อดีตนายทหารรัสเซีย  จนทำให้มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการรบมากกว่าครั้งแรกที่ผ่านมา  โดย วางแผนที่จะยึดนิวยอร์กคืนจากฝ่ายอังกฤษ และ เมื่อกองทัพของวอชิงตันพร้อมที่จะรบกับอังกฤษในสงครามเปิดแล้ว กองทัพของวอชิงตันจึงเคลื่อนทัพไปที่นิวยอร์กเพื่อบีบให้เรืออังกฤษอยู่แต่ในอ่าวนิวยอร์ก  เพื่อให้เรือของฝรั่งเศสเข้าโจมตีเรือของอังกฤษได้ง่าย โดยบังคับให้ฝ่ายอังกฤษต้องรับศึกสองด้าน ทั้งทางบกและทางน้ำ  ค.ศ. 1780 กองทัพเรือฝรั่งเศสเดินทางมาถึงโรสไอแลนด์ และ เอาชนะกองเรืออังกฤษที่อ่าวเชคพีค ในเวอร์จิเนียได้เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1781  ส่วนการรบทางบกนั้น กองทัพอังกฤษพ่ายแพ้ที่นิวยอร์ก

ฝ่ายวอชิงตันยึดนิวยอร์กคืนมาได้จากฝ่ายอังกฤษได้ในที่สุด  และอังกฤษประกาศยอมแพ้วันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1781 หลังความพ่ายแพ้ของอังกฤษ เกิดการเจรจา จนกระทั้งเกิดการลงนามใน  “สนธิสัญญาปารีส”  ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.1783  เป็นการยุติสงครามอย่างถาวร ในที่สุดสันติภาพ ก็เกิดขึ้นหลังจากที่อเมริกาต้องดิ้นลนต่อสู้มานานถึง 6 ปี  สหรัฐอมริกาคือประเทศเดียวที่ชนะสงคราม จนได้อิสรภาพจากอังกฤษ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1789 จอร์จ วอชิงตัน ทำพิธีเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิปดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

การได้มาซึ่งอิสรภาพของอเมริกา ไม่ได้มาโดยง่าย แต่ต้องแลกด้วยการเสียสละของประชาชนจำนวนมาก  เพื่อต่อสู้กับมหาอำนาจประเทศหนึ่งในสมัยนั้น แต่ด้วยความสามัคคีของชาวอเมริกันได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่มีการต่อสู้ใหนที่มีแรงผลักดันในการต่อสู้มากเท่ากับการต่อสู้เพื่อ สิทธิ เสรีภาพของตนเองและครอบครัว ทำให้อเมริกาชนะในสงครามการปฎิวัติ  และ สหรัฐอเมริกาก็พิสูจน์แล้วจนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกได้ในปัจจุบัน อีกทั้งการปฎิวัติอเมริกาในสมัยนั้น ยังเป็นแนวคิดต้นแบบของการปฎิวัติฝรั่งเศสในภายหลังอีกด้วย              
   
อ้างอิง :

การปฎิวัติอเมริกา.  (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 24 กุมพาพันธ์ 2558 , จาก http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=92825

การปฎิวัติครั้งสำคัญของโลก.  (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 24 กุมพาพันธ์ 2558  , จาก
http://t-he-revolutionaries.blogspot.com/2012/02/blog-post_6875.html

02-อเมริกา – สู่การเปลี่ยนแปลง.  (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 24 กุมพาพันธ์ 2558 , จาก
 https://www.youtube.com/watch?v=RkMgJsavTCQ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น